10th GATSBY TVCM AWARD
Mar 2016

ม.กรุงเทพ ซิว 2 รางวัลจากการประกวดภาพยนตร์โฆษณาจากโครงการ 10th GATSBY Student CM Awards

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา นางสาวเอลิซ่า เปียง ตัวแทนเยาวชนไทยจากทีม Jellyfish มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คว้า 2 รางวัล ได้แก่ The Audience Award และ The Standard CM Category Award จากผลงานโฆษณาเรื่อง “GATSBY The Life Saver ” ในการแข่งขันโครงการ 10th GATSBY Student CM Awards การประกวดภาพยนตร์โฆษณาสินค้าแกสบี้ สำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับนานาชาติ ปี 2015 ครั้งที่ 10 จัดโดย บริษัท แมนดอม คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น รับเงินรางวัลมูลค่า 200,000 เยน

โครงการ 10th GATSBY Student CM Awards ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาใน 11 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง มาเลเซีย อินโดนีเซีย มองโกเลีย แคนาดา สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ส่งภาพยนตร์โฆษณาเข้าประกวด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาที่ชื่นชอบความท้าทาย ได้แสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลิตผลงานภาพยนตร์โฆษณา ทั้งนี้มีผลงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งสิ้น 26 ผลงานจาก 8 ประเทศ และทั้งหมดได้เดินทางไปร่วมงานประกาศรางวัล ณ Harajuku Quest Hall กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีทีมเยาวชนจากประเทศไทยทั้งหมด 5 ทีม ได้แก่ ทีม Jellyfish มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ทีม Pigeon Club จากมหาวิทยาลัยศิลปากร, ทีม Sadpalad จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ทีม Chang จากมหาวิทยาลัยบูรพา และนางสาวเปรมกมล เฮงจีระจรัส จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วย

ภาพบรรยากาศงาน ประกาศรางวัล

ทีม Pigeon Club จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ทีม Sadpalad จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทีม Chang จากมหาวิทยาลัยบูรพานางสาวเอลิซ่า เปียง ตัวแทนจากทีม Jellyfish มหาวิทยาลัยกรุงเทพนางสาวเปรมกมล เฮงจีระจรัส จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพตอนประกาศรางวัลต่างๆ
ภาพบรรยากาศงาน  after party