รายชื่อผู้ที่ได้รับบัตรเข้างาน Iconic Move Party
Dec 2014

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลบัตรเข้างาน
"Iconic Move Party by GATSBY Moving Rubber 40 รางวัล

 1. nononoom
 2. khunshy_fa
 3. gunjaphong
 4. champ10
 5. new_paning
 6. phatooo_ke
 7. zuperstarr
 8. Porche_sp
 9. art.rtg
 10. b.gamogamo
 11. boomydolce
 12. filime
 13. oakkysl
 14. note_w
 15. ngofukrit
 16. kittisak_kotano
 17. chillewen
 18. mak2mty
 19. kram_sarachuta
 20. kuro_mac
 21. konlawat_chin
 22. aiceii
 23. krpht
 24. babies_boy
 25. Thanathanat Pipe Park Pongur
 26. wooqboom
 27. duckieihz
 28. Porchy2535
 29. jiffybistro
 30. Kotatp
 31. huanscape
 32. chiconeszz
 33. beeohwhy
 34. spriteid
 35. massterteh
 36. LLmydreamLL
 37. vasined
 38. dutch_sc
 39. akejustdance
 40. ken_somemary


ผู้ที่ได้รับรางวัลบัตรเข้างานทั้งหมด 40 รางวัล ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้างานอีกครั้ง
ในกรณีที่ไม่มีผู้ยืนยันสิทธิ์ รางวัลจะถูกมอบให้กับรายชื่อผู้โชคดีสำรอง