Soft

สูตรผมอยู่ทรงให้สัมผัสธรรมชาติ

special features

  • ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมสไตล์เว็ทลุค
  • จัดแต่งทรงซ้ำได้ ไม่เกิดเกล็ดขาว
  • ให้ความเป็นธรรมชาติ

how to use
  • ลูบไล้เจลลงบนเส้นผม
  • แล้วใช้หวีหรือนิ้วมือจัดแต่งทรงผม

weight
  • ปริมาณสุทธิ 50 กรัม (ราคา 20 บาท)
  • ปริมาณสุทธิ 150 กรัม (ราคา 65 บาท)
  • ปริมาณสุทธิ 300 กรัม (ราคา 97 บาท)