Oil Clear Sheet

แผ่นฟิล์มซับมัน


special features

  • เนื้อแผ่นฟิล์มอ่อนนุ่ม มีความยืดหยุ่นไม่ขาดง่าย
  • มีช่องเล็กๆบนเนื้อแผ่นฟิล์ม สามารถดูดซับความมันได้มากกว่ากระดาษซับมันทั่วไปถึง 3 เท่า
  • ซับได้ทั้งก่อนหรือหลังแต่งหน้า
  • ผิวหน้าสะอาดใสได้ทันที
  • ใช้ได้ทั้งชายและหญิง
  • ไม่มีเสียงขณะใช้
how to use
  • เปิดฝาขึ้น และลอกกระดาษบนแถบกาวออก
  • กดเบาๆบริเวณที่มีแถบกาว ให้สัมผัสกับแผ่นฟิล์มแล้วยกขึ้น
  • ใช้ซับหน้า ในบริเวณที่มีความมัน

weight
  • ปริมาณสุทธิ 70 แผ่น (ราคา 120 บาท)