STYLING WAX

STYLING WAX STYLING WAX

STYLING WAX

 • ULTIMATE & SHAGGY

  ที่สุดของพลังจัดทรง ผมเซอร์ อยู่ทรงนาน

  ULTIMATE & SHAGGY

  DETAIL

   SPECIAL FEATURES
   • ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมที่ทำมาจากขี้ผึ้ง
   • จัดแต่งทรงซ้ำได้ ไม่เกิดเกล็ดขาว
   • ให้ความเป็นธรรมชาติ

  MORE

  HOW TO USE
   • ใช้แว็กซ์ประมาณ 1เหรียญบาท ป้ายลงบนฝ่ามือ ลูบไล้แว็กซ์ให้อ่อนตัว ป้ายลงบนเส้นผมแล้วจัดแต่งทรงตามต้องการ
  NET WEIGHT
   • ปริมาณสุทธิ 75 กรัม (ราคา 95 บาท)
   • ปริมาณสุทธิ 25 กรัม (ราคา 39 บาท)
 • POWER & SPIKES

  ผมตั้งเป็นหนามแหลม อยู่ทรงแม้ผมตั้งยาก

  POWER & SPIKES

  DETAIL

   SPECIAL FEATURES
   • ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมที่ทำมาจากขี้ผึ้ง
   • จัดแต่งทรงซ้ำได้ ไม่เกิดเกล็ดขาว
   • ให้ความเป็นธรรมชาติ

  MORE

  HOW TO USE
   • ใช้แว็กซ์ประมาณ 1เหรียญบาท ป้ายลงบนฝ่ามือ ลูบไล้แว็กซ์ให้อ่อนตัว ป้ายลงบนเส้นผมแล้วจัดแต่งทรงตามต้องการ
  NET WEIGHT
   • ปริมาณสุทธิ 75 กรัม (ราคา 95 บาท)
   • ปริมาณสุทธิ 25 กรัม (ราคา 39 บาท)
 • TOUGH & SHINE

  เท่กว่าใคร...อยู่ทรงนาน เงาเป็นธรรมชาติ

  TOUGH & SHINE

  DETAIL

   SPECIAL FEATURES
   • ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมที่ทำมาจากขี้ผึ้ง
   • จัดแต่งทรงซ้ำได้ ไม่เกิดเกล็ดขาว
   • ให้ความเป็นธรรมชาติ

  MORE

  HOW TO USE
   • ใช้แว็กซ์ประมาณ 1เหรียญบาท ป้ายลงบนฝ่ามือ ลูบไล้แว็กซ์ให้อ่อนตัว ป้ายลงบนเส้นผมแล้วจัดแต่งทรงตามต้องการ
  NET WEIGHT
   • ปริมาณสุทธิ 75 กรัม (ราคา 95 บาท)
   • ปริมาณสุทธิ 25 กรัม (ราคา 39 บาท)
 • MAT & HARD

  เท่...แบบเป็นธรรมชาติ ผมอยู่ทรงนานแบบไม่มันเงา

  MAT & HARD

  DETAIL

   SPECIAL FEATURES
   • ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมที่ทำมาจากขี้ผึ้ง
   • จัดแต่งทรงซ้ำได้ ไม่เกิดเกล็ดขาว
   • ให้ความเป็นธรรมชาติ

  MORE

  HOW TO USE
   • ใช้แว็กซ์ประมาณ 1เหรียญบาท ป้ายลงบนฝ่ามือ ลูบไล้แว็กซ์ให้อ่อนตัว ป้ายลงบนเส้นผมแล้วจัดแต่งทรงตามต้องการ
  NET WEIGHT
   • ปริมาณสุทธิ 75 กรัม (ราคา 95 บาท)
   • ปริมาณสุทธิ 25 กรัม (ราคา 39 บาท)
 • HARD & FREE

  ผมเนี้ยบ จัดทรงง่าย ดูมีสไตล์

  HARD & FREE

  DETAIL

   SPECIAL FEATURES
   • ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมที่ทำมาจากขี้ผึ้ง
   • จัดแต่งทรงซ้ำได้ ไม่เกิดเกล็ดขาว
   • ให้ความเป็นธรรมชาติ

  MORE

  HOW TO USE
   • ใช้แว็กซ์ประมาณ 1เหรียญบาท ป้ายลงบนฝ่ามือ ลูบไล้แว็กซ์ให้อ่อนตัว ป้ายลงบนเส้นผมแล้วจัดแต่งทรงตามต้องการ
  NET WEIGHT
   • ปริมาณสุทธิ 75 กรัม (ราคา 95 บาท)
   • ปริมาณสุทธิ 25 กรัม (ราคา 39 บาท)
 • LOOSE & FLOW

  ผมพลิ้วไหว ดูเป็นธรรมชาติ สบายๆ แต่เท่

  LOOSE & FLOW

  DETAIL

   SPECIAL FEATURES
   • ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมที่ทำมาจากขี้ผึ้ง
   • จัดแต่งทรงซ้ำได้ ไม่เกิดเกล็ดขาว
   • ให้ความเป็นธรรมชาติ

  MORE

  HOW TO USE
   • ใช้แว็กซ์ประมาณ 1เหรียญบาท ป้ายลงบนฝ่ามือ ลูบไล้แว็กซ์ให้อ่อนตัว ป้ายลงบนเส้นผมแล้วจัดแต่งทรงตามต้องการ
  NET WEIGHT
   • ปริมาณสุทธิ 75 กรัม (ราคา 95 บาท)
   • ปริมาณสุทธิ 25 กรัม (ราคา 39 บาท)